top of page
2018_09_05%252017_58%2520Office%2520Lens

MEDSKAPANDELABBET

Från idé till handling och resultat -
Upptäck glädjen i att skapa tillsammans och nå era mål

Om ni står inför att utveckla och implementera en ny produkt, tjänst, verksamhet, färdplan, strategi eller projekt så är det viktigt att ge rätt ramar och energi till arbetet.  En viktig grundtanke i Medskapandelabbet är att visualisera och forma processen så att den blir målinriktad och tydlig så att alla som deltar i utvecklingsarbetet känner att de kan bidra med sin unika expertis på bästa sätt. Och framförallt, att ha roligt på vägen!


Utifrån ert behov och era förutsättningar så hjälper jag er att designa och genomföra er medskapandeprocess så att den ska bli så hållbar, värdeskapande och effektiv som möjligt med en konkret handlingsplan. Min verktygslåda innehåller olika metoder och modeller, exempel är Phase-Gate, NÖHRAStrategic Roadmapping, Kundresan, Design Sprint.  Kanske har ni redan etablerade utvecklingsprocesser på plats? Isåfall integrerar vi dessa i arbetet. Möten, coaching och workshops hålls genom fysiska eller on-line träffar eller en mix, allt utifrån era förutsättningar.

Du når mig på:

petra@petraahl.com eller 0733169608

MedskapandeLabbet: Om
1000296_edited.jpg

MEDSKAPANDELABBET

Ungefär så här går det till...

Uppstartsfas

Vi diskuterar igenom ert behov och formulerar en mer detaljerad uppdragsbeskrivning med syfte, innehåll, tidsplan, vilka deltagare som bör vara med och vem som är slutmottagare av resultatet

Planeringsfas

Utifrån uppdragsbeskrivningen anpassas metodval och praktiskt upplägg. I den här fasen brukar syftet förtydligas ytterligare och utifrån behov involveras workshopens deltagare i förberedelserna. Vi tänker också framåt. Hur ska resultatet från workshopen tas om hand? Vem gör vad? 

Workshop(s)

Vi bjuder in till och genomför workshop(s) med stort fokus på interaktivitet och visualisering som 

stöd i de kreativa processerna. Resultat från diskussioner samlas kontinuerligt in via olika digitala verktyg för framtida bruk.

Workshopen kan vara digital eller ske genom ett fysiskt möte. Upplägget anpassas utifrån förutsättningarna. 

Sammanfattning och paketering av resultat

Resultatet från workshopen sorteras och paketeras digitalt för att kunna användas i vidare arbete.

Det vidare arbetet

Jag finns tillhands för ytterligare berikning, ledning och/eller coachning i implementeringen av handlingsplanen.

MedskapandeLabbet: Bild

KONTAKT

Tack för ditt meddelande!

1000211.jpg
MedskapandeLabbet: Kontakt
bottom of page