top of page

EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA UPPDRAG

RENODLAT WORKSHOP - LOKAL STRATEGI FÖR GLOBAL PÅVERKAN

SWEDISH MINING INNOVATION ROADMAP

Svenska gruvbolag, teknikleverantörer, universitet och forskningsinstitut har gemensamt utvecklat en forsknings- och innovationsagenda som uppdateras vart tredje år. Under 2018 fick jag tillsammans med Kent Tano, MinProc Analys AB och Axel Berger, Berger Kommunikation AB, uppdraget av Swedish Mining Innovation att ta fram den strategiska forsknings- och utvecklingsagendan för 2019, som är den tredje i ordningen. En ny disposition för agendan designades och en serie av olika workshops planerades och genomfördes för att samla in material till skrivprocessen som sedan tog vid. Vägledande ord i arbetet var "utmaningsdriven, medskapande och tillgänglig" samt de globala målen enligt agenda 2030. Ett fantastiskt roligt och utvecklande uppdrag på många plan!

På uppdrag av det prisade superprojektet Renodlat och dess initiativtagare och projektledare Cora Karlsson designade vi tillsammans ett fantastiskt workshopprogram som innehöll näring för kropp, själ och tankar och ett stort gäng kunniga och kreativa människor. Med mig som workshopledare, utvecklades en grund för Gällivares lokala strategi för livsmedelsproduktion som sedan togs emot av kommunledningen för vidare implementering i kommunens verksamheter.

Genomförda uppdrag: Erbjudanden
Cora-Karlsson-Renodlat-Förtagscoach.png

Arbetet tillsammans med Petra gjorde att jag både kom längre och djupare i mitt arbete och kunde leverera en slutprodukt som de allra flesta människor skulle säga är omöjligt på endast en dags arbete i en workshop med främmande och blandade kompetenser. Insiktsfulla frågor och ödmjuk guidning gjorde förberedelseprocessen lärorik och genomförandet tydligt och strukturerat. Petra var lyhörd för min ambition och mina inspel. Tillsammans skapade vi en strategi som jag idag är mycket stolt över.

Cora Karlsson, Renodlat

Genomförda uppdrag: Omdömen
bottom of page