EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA UPPDRAG

RENODLAT WORKSHOP - LOKAL STRATEGI FÖR GLOBAL PÅVERKAN

SWEDISH MINING INNOVATION ROADMAP

Svenska gruvbolag, teknikleverantörer, universitet och forskningsinstitut har gemensamt utvecklat en forsknings- och innovationsagenda som uppdateras vart tredje år. Under 2018 fick jag tillsammans med Kent Tano, MinProc Analys AB och Axel Berger, Berger Kommunikation AB, uppdraget av Swedish Mining Innovation att ta fram den strategiska forsknings- och utvecklingsagendan för 2019, som är den tredje i ordningen. En ny disposition för agendan designades och en serie av olika workshops planerades och genomfördes för att samla in material till skrivprocessen som sedan tog vid. Vägledande ord i arbetet var "utmaningsdriven, medskapande och tillgänglig" samt de globala målen enligt agenda 2030. Ett fantastiskt roligt och utvecklande uppdrag på många plan!

På uppdrag av det prisade superprojektet Renodlat och dess initiativtagare och projektledare Cora Karlsson designade vi tillsammans ett fantastiskt workshopprogram som innehöll näring för kropp, själ och tankar och ett stort gäng kunniga och kreativa människor. Med mig som workshopledare, utvecklades en grund för Gällivares lokala strategi för livsmedelsproduktion som sedan togs emot av kommunledningen för vidare implementering i kommunens verksamheter.

 

Prenumerationsformulär

+ 46 (0)733 169608

  • Facebook

©2020 av Petra. Skapat med Wix.com

20180830_095455.jpg